Ce este „GAL Podișul de Nord al Bârladului”?

Grupul de Acțiune Locală „GAL Podișul de Nord al Bârladului” reunește 23 de parteneri din care 9 publici și 14 din sectorul economic. Misiunea GAL Podișul de Nord al Bârladului este implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală selectată  de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin care se vor finanța un număr de mici proiecte, care vor contribui la dezvoltarea durabilă a teritoriului delimitat de limitele administrative ale comunelor Bîra, Boghicea, Doljești, Gâdinți,Sagna, Stanița, Tămășeni din județul Neamț și Oțeleni și Răchiteni din județul Iași.

CONTACT: 

Email: galpnb@yahoo.ro Fax: 0233.765.502
Sediu: sat Bîra, comuna Bîra, judetul Neamţ, C.P. 617031 Telefon Președinte GAL: 0768.101.930 Telefon Manager GAL: 0766.314.220
Viziunea GAL Podișul de Nord al Bârladului: teritoriului delimitat de limitele administrative ale comunelor Bîra, Boghicea, Doljești, Gâdinți, Sagna, Stanița, Tămășeni din județul Neamț și Oțeleni și Răchiteni din județul Iași va fi un teritoriu al oportunităților, o destinație atractivă, o zonă placută în care să trăiesti, să muncesti si să studiezi, o zonă cu autorități locale responsabile și deschise, cu cetățeni activi și o comunitate de afaceri dinamică și implicată.

Ce activități desfășoară „GAL Podișul de Nord al Bârladului”?

„GAL Podișul de Nord al Bârladului” va lansa apeluri de selecție a proiectelor corespondente măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală selectată de Ministerul Agiculturii și Dezvoltării Rurale. Apelurile de selecție a proiectelor se vor lansa de către GAL Podișul de Nord al Bârladului cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea și depunerea acestora. Compartimentul tehnic al GAL Podișul de Nord al Bârladului asigură suportul necesar beneficiarilor pentru completarea Cererilor de Finanțare privind aspectele de conformitate și aspecte de eligibilitate pe care aceștia trebuie sa le îndeplinească. Pentru transparența procesului de selecție, GAL Podișul de Nord al Bârladului va asigura postarea pe site‐ul www.galpnb.ro a variantei integrale și a variantei simplificate a apelului de selecție, va asigura pe suport electronic (CD/DVD) varianta integrală a apelului de selecție, va asigura varianta integrală și varianta simplificată a apelului de selecție în format tipărit la sediul GAL, va asigura afișarea variantei simplificate a apelului de selecție la sediul GAL, la sediul OJFIR Neamț și Iași, la sediul CDRJ Neamț și Iași și la sediul primăriilor din GAL și va asigura publicitatea apelului de selecție simplificat în mijloacele mass‐media locale din judetele Neamț și Iași.
rezultate_asteptate
Prin implementarea Strategiei de Dezvoltare locala în teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului se vor atinge următoarele obiective:
a) Restructurarea și creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole;
b) Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;
c) Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale, îmbunătăţirea incluziunii sociale pentru grupuri vulnerabile și comunități dezavantajate inclusiv grupurile minoritare, protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural din teritoriu.